Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Alan Ölçme (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Alan Ölçme
TESTİN ADI:Alan Ölçme
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Alan Ölçme Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki şeklin alanı kaç birimkaredir ?


CEVAP
B

2)

Yukarıdaki şekillerin alanları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?


CEVAP
A

3)

Yukarıdaki şekilde bir karenin alanı 2 birimkare olduğuna göre şeklin alanı kaç birimkaredir ?


CEVAP
B

4) Alanı 4 metrekare olan kare ile kısa kenarı, karenin bir kenarına eşit olan bir dikdörtgen yapılacaktır. Dikdörtgenin uzun kenarı 22 m olduğuna göre bu dikdörtgen için kaç adet kare gereklidir ?


CEVAP
D

5) 6 m eninde, 12 m boyunda bir bahçenin içine 4 m eninde 6 m boyunda bir kulübe yapıldığında geriye kalan alan kaç metrekaredir ?


CEVAP
C

6) Bir kenarının doğal sayı olduğu bilinen karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz ?


CEVAP
D

7)

Yukarıdaki şekilde bir karenin kenar uzunluğu 3 mm’ dir. Buna göre şeklin alanı kaç milimetrekaredir?


CEVAP
B

8) Üst üste dizilmiş dikdörtgen şeklindeki kutuların her birinin kenar uzunluğu altındaki kutunun kenar uzunluğunun yarısıdır. En üstteki kutunun kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 4 birimdir. Üst üste 3 tane kutu olduğuna göre en alttaki kutunun tabanındaki dikdörtgenin alanı kaçtır ?


CEVAP
C

9)

Yukarıdaki dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir ?


CEVAP
C

10) Eni 6 mm, boyu 12 mm olan dikdörtgen ile bir kenarı 5 mm olan karenin alanları toplamı kaç milimetrekaredir ?


CEVAP
A

11)

Yukarıdaki şekillerin alanları toplamı kaçtır ?


CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi bir karenin alanı olamaz ?


CEVAP
D

13)

Yukarıdaki şekil kaç birimkaredir ?


CEVAP
A

14)

Yukarıdaki şekillerin alanları toplamı kaçtır ?


CEVAP
C

15) 6 m eninde, 12 m boyunda bir boş alanın içine 4 m eninde, 6 m boyunda bir çukur açıldığında geriye kalan alan kaç metrekaredir ?


CEVAP
D