Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Geometride Temel Kavramlar (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Geometride Temel Kavramlar
TESTİN ADI:Geometride Temel Kavramlar
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Geometride Temel Kavramlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 45°lik bir açının dik açıya eşit olabilmesi için kaç derecelik açı gerekir ?


CEVAP
A

2)

Yukarıda verilen açının kenarları hangi renkle çizilmiş doğrulardan oluşur ?


CEVAP
C

3) Üç açının toplamı doğru açıya eşittir. Açılardan birinin ölçüsü 30° dir. Diğer iki açının ölçüsü birbirine eşittir. Eşit olan açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir?


CEVAP
B

4)

şekilde A, B ve noktaları doğrudaştır. Verilenlere göre s(EBD) kaç derecedir ?


CEVAP
D

5) Biri diğerinin 3 katından 30° fazla olan iki açının toplamı bir dik açıya eşittir. Büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir ?


CEVAP
B

6)

Şekilde s(CÂD) kaç derecedir?


CEVAP
A

7) Toplamları 144°, farkları ise 38° olan iki açıdan küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir ?


CEVAP
B

8)

Şekilde s(MÔL) kaç derecedir ?


CEVAP
C

9)

Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde s(B) ölçüsü doğru açının ölçüsünden kaç derece küçüktür ?


CEVAP
B

10) Bir tam açı içerisinde kaç tane dik açı vardır?


CEVAP
B

11) Toplamları bir doğru açı oluşturan üç açıdan her biri diğerlerinden 20° büyüktür. En büyük açının ölçüsü kaç derecedir ?


CEVAP
A

12)

Şekle göre s(CBD) açısının ölçüsü kaç derecedir ?


CEVAP
D

13)

Yukarıda verilen şeklin toplam kaç tane açısı vardır ?


CEVAP
C

14)
* Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıdır.
* Ölçüsü 90 derece olan açıdır.
* Ölçüsü 90 dereceden fazla olan açıdır.

Yukarıda tanımları verilen açı çeşitleri hangi şıkta sırasıyla doğru verilmiştir ?


CEVAP
C

15) En büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamı kaç derecedir ?


CEVAP
B