Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Tartma – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Tartma
TESTİN ADI:Tartma – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tartma – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 8 L 450 mL kaç mL eder ?


CEVAP
C

2) 3 kg’lık küp şeker paketlerinde 240 adet şeker bulunan bir şeker fabrikasının, 6 kg’ lık paketlerinde kaç adet şeker bulunur ?


CEVAP
C

3) 95 t 26000 kg kaç t eder ?


CEVAP
D

4) 72 g 6000 mg kaç g eder ?


CEVAP
D

5) 45 g 8000 mg kaç kg eder ?


CEVAP
A

6) Yüklü bir kamyonun brüt kütlesi 32 t 750 kg ‘ dır. Kamyonun yükü 14 t 450 kg ise kamyondaki yükün kütlesi kaç kg’dır ?


CEVAP
B

7) 500 gr elma 8 TL’dir. 5 kg kaç TL’ dir ?


CEVAP
D

8) Ali, elindeki tuzu bir kaba koyup ölçtüğünde brüt kütle 450 g geliyor. Ali’nin ölçtüğü kabın ağırlığı 150 g olduğuna göre, sadece tuzun ağırlığı kaç g ‘ dır ?


CEVAP
B

9) Kütlesi 2 ton 450 kg olan bir kamyonete 1 ton 650 kg odun, 2 ton 455 kg kömür ve 3 ton 873 kg saman koyulmuştur. Buna göre yüklerle beraber kamyonun toplam kütlesi kaç kg dır ?


CEVAP
C

10) 1 kg zeytin 5 TL ise 4 ton zeytin kaç TL’ dir ?


CEVAP
D

11) 32 kg 4000 g = ……….. kg

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

12) 65 g 25.000 mg = ……….. g

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
C

13) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?


CEVAP
C

14)
1. 23 t 550 kg
2. 54 kg 770 g
3. 134 g 990 mg

Yukarıdaki ağırlıkların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?Yukarıdaki ağırlıkların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
D

15) Toplam yükle beraber 12.756 kg gelen bir traktörde 4.785 kg buğday ve 3.970 kg arpa vardır. Buna göre dara ağırlığı kaç kg ‘ dır ?


CEVAP
C