Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Tartma (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Tartma
TESTİN ADI:Tartma
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tartma Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 12 ton kaç kg’dır ?


CEVAP
B

2) 4 kg kaç g’ dır ?


CEVAP
B

3) 140.000 mg kaç g’ dır ?


CEVAP
C

4) 5.000.000 g kaç t’ dur ?


CEVAP
C

5) 32.000 g kaç mg ‘ dır ?


CEVAP
C

6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
A

7) Meyve yüklü bir kamyonun ağırlığı 40 tondur. meyvenin kütlesi 34 ton olduğuna göre kamyonun kütlesi kaç kg ‘ dır ?


CEVAP
A

8) İçi tuzla dolu bir kabı tarttığımızda brüt ağırlığı 550 g gelmektedir. tuzun ağırlığı 437 g olduğuna göre kabın ağırlığı kaç g ‘ dır ?


CEVAP
C

9)
1. 32 g
2. 450 mg
3. 1 t
4. 1 kg

Yukarıdaki kütlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

10) 23 kg 550 g = ……….. g noktalı yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
D

11) 125 g çekirdek 5 TL’ dir. 3 kg çekirdek kaç TL ‘ dir ?


CEVAP
C

12) Bakkal Cemal amca, ağırlıkları 35 kg 400 g ve 45 kg 600 g olan iki çuval şeker alıyor. Bu şekeri 9 kg ‘ lık kaç poşete ayırır ?


CEVAP
C

13) Kütlesi 12 ton 758 kg olan bir gemiye 3 ton 456 kg arpa, 5 ton 640 kg buğday ve 8 ton 443 kg fındık yükleniyor. Bunlarla beraber geminin toplam kütlesi ne kadar olur ?


CEVAP
D

14) 1 g fındık 50 kr ise 1 kg fındık kaç TL’ dir ?


CEVAP
A

15) 440 ton su hacmine sahip bir havuzu çeyreğine kadar su dolduruluyor. Buna göre havuzda kaç ton su vardır ?


CEVAP
D