Kazanım Testleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Birey ve Toplum
TESTİN ADI:Birey ve Toplum – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Birey ve Toplum – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz bireysel özelliklerden biri değildir ?


CEVAP
C

2) ”Dünyada milyonlarca insan vardır ve her birinin özellikleri ………….”

Boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?


CEVAP
B

3) Mehmet yolda yürürken yolda gördüğü dilenciye para verdi. Buna göre Mehmet’ in dilenciye para vermesi hangi duyguyla anlatılır ?


CEVAP
D

4) Hangisi insanları birbirinden ayıran fizksel özellikerden değildir?


CEVAP
A

5) Kronolojik sıralamalar aşağıdakilerden hangisine göre yapılır ?


CEVAP
B

6) Nüfus cüzdanına bakılarak bir insanla ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?


CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha kapsamlıdır?


CEVAP
B

8) Erkeğin nüfus cüzdanı hangi renktir ?


CEVAP
B

9)
1- Gençlik
2- Bebeklik
3- Çocukluk
4- Yaşlılık

İnsan hayatındaki dönemlerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranış şeklidir?


CEVAP
B

11) Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevinç belirten bir anlam vardır?


CEVAP
C

13) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?


CEVAP
A

14) ”Ayağını yorganına göre uzat ” Atasözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


CEVAP
B

15) Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?


CEVAP
D