Kazanım Testleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Etkin Vatandaşlık (2019-2020)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Etkin Vatandaşlık
TESTİN ADI:Etkin Vatandaşlık
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Etkin Vatandaşlık Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
1. Derslere hazırlıklı gelmek
2. Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek
3. Okul panosuna katkı sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri okuldaki sorumluluklarımızdandır ?


CEVAP
C

2)
1. Ütü yapmak
2. Yatağımızı düzeltmek
3. Bulaşıkları yıkamak
4. Camları silmek

Yukarıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarımızdandır ?


CEVAP
B

3) Aşağıdaki kişilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ den yararlanamaz ?


CEVAP
B

4) Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

5) Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan günü kimlere armağan edilmiştir ?


CEVAP
D

6) Çocukların korunmasında birinci dereceden sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

7) Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma durumuna ne ad verilir ?


CEVAP
A

8) Dünyada tüm çocukların en öncelikli sahip olduğu hak aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan biri olamaz ?


CEVAP
B

10) Okul çağına gelen çocuklar okula başlama hakkına sahiptir. Devlet okullarında ücretsiz olarak eğitim almaktadırlar.

Verilen bilgi çocuk haklarından hangisiyle ilgilidir ?


CEVAP
D

11) Çocuk Hakları Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından 20 Kasım 1989′ da kabul edilmiştir ?


CEVAP
C

12)
1. UNICEF
2. WHO
3. UNESCO
4. TEMA

Yukarıdaki kuruluşlardan hangisi dünyada çocuk haklarına dikkat çekmek için çeşitli faaliyetlerde bulunur ?


CEVAP
A

13)

Serpil 4. sınıf öğrencisidir. Aşağıdakilerden hangisi Serpil’ in okuldaki sorumluluklarından biridir ?


CEVAP
D

14) Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biri değildir ?


CEVAP
A

15)Kulüplere katılan öğrencilerin _______ bilinci gelişir.

Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
D