Kazanım Testleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim Dağıtım ve Tüketim – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim Dağıtım ve Tüketim – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim Dağıtım ve Tüketim – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çabuk bozulacak bir ürün satın alırken neye dikkat etmeliyiz?


CEVAP
B

2) Marketten alınan bir ürünün eve getirilip yemeğe hazır hale getirilmesi o ürünün hangi safhada olduğunu gösterir?


CEVAP
D

3) Evimizde kullandığımız ürünler sırasıyla hangi aşamalardan geçer?


CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlara örnek değildir?


CEVAP
C

5) İnsanların üretim yapmasının temel sebebi nedir?


CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisinin ham maddesi diğerlerinden farklıdır ?


CEVAP
D

7) Üretim için gereken paraya ne ad verilir?


CEVAP
B

8) Üretim için gereken maddeye ne ad verilir?


CEVAP
A

9) Bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yılda yaptığı harcamalara ne ad verilir?


CEVAP
B

10) Bir ailenin yıl içinde eline geçen toplam paraya ne ad verilir?


CEVAP
C

11) TSE damgası aşağıdakilerden hangisini göstermez?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki durumların hangisi mesleklerin çıkmasında etkili olmuştur?


CEVAP
C

13) Polis mesleği toplumda hangi ihtiyacı sağlar ?


CEVAP
B

14) Satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlayan belge hangisidir?


CEVAP
B

15) Aşağıdaki şehirlerden hangisi ticaretiyle değil de turizmiyle gelişmişler arasındadır?


CEVAP
D