Kazanım Testleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Kültür ve Miras – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aile tarihimizi araştırırken hangisinden yararlanmayız?


CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturmaz?


CEVAP
D

3) Aşağıdaki kültürel unsurlardan hangisi duygu ve düşüncenin gelecek nesillere aktarımında etkili olur?


CEVAP
C

4)
1- Sivas Kongresi
2- Amasya Genelgesi
3- Sakarya Savaşı
4- Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?


CEVAP
B

5) Cumhuriyetten önceki devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

6) Atatürk’ ün Samsun’ a çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

7) Hangisi kültürün öğelerinden değildir?


CEVAP
A

8) Hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?


CEVAP
D

9) Hangisi milli kültürümüz arasında yer alır?


CEVAP
C

10) Kurtuluş savaşından sonra ” Gazi ” unvanı hangi ilimize verilmiştir ?


CEVAP
B

11) Milli Mücadele’ nin kazanılmasında hangisinin etkisi yoktur?


CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’ nin amaçları arasında yer almaz?


CEVAP
B

13) Bir topluma özgü duygu, düşünce, inanç ve yaşam biçimini oluşturan ögelerin tümü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

15) Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturur?


CEVAP
A