Kazanım Testleri

4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Kültür ve Miras (2019-2020)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi ailemizden biri değildir ?


CEVAP
D

2) ………. toplumun en küçük birimidir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

3) Aile tarihinin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinde yararlanılmaz?


CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?


CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?


CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi tarihte Türkler’in yaygın olarak oynadığı oyundur?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan bireylerden değildir?


CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin özelliklerindendir?


CEVAP
D

9) Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşında hangi ilimize gitmemiştir?


CEVAP
C

10) Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?


CEVAP
A

11) Sözlü tarih görüşmelerinde hangisi yapılamaz ?


CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan ögelerden değildir ?


CEVAP
C

13) Mustafa Kemal’ e ” Gazi ” unvanı ile ” Mareşallik ” rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir ?


CEVAP
B

14) Milli Mücadele’ de en şiddetli ve en çetin savaşlar hangi cephede gerçekleşmiştir ?


CEVAP
D

15) Kurtuluş savaşından sonra ” Şanlı ” unvanı hangi ilimize verilmiştir ?


CEVAP
B