Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe – Eş Anlamlı Kelimeler – 3 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Eş Anlamlı Kelimeler
TESTİN ADI:Eş Anlamlı Kelimeler – 3
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Eş Anlamlı Kelimeler – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Çevremizi lütfen temiz tutalım. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir ?


CEVAP
B

2) ” Ağlamaktan gözlerin kızarmıştı akları, Büyük yas karartmıştı kırmızı bayrakların “

Yukarıdaki dizede geçen hangi kelimenin eş anlamlısı doğru verilmiştir ?


CEVAP
C

3) ” Cimri ” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır ?


CEVAP
A

4) ” Abim askerden geldiği zaman evleneceğim. ” cümlesinde ” zaman ” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir ?


CEVAP
C

5)” Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere …………………… sözcükler denir. ”

Yukarıda verilen cümlede noktalı yere hangisi yazılmalıdır ?


CEVAP
B

6) Aşağıda verilen eş anlamlı kelime eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ?


CEVAP
C

7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur ?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır ?


CEVAP
A

9) Yaşlı adam , fakir çocuklara yardım ediyordu. ” altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamı değişmez ?


CEVAP
D

10) ” Bu yıl çok güzel geçti.” tümcesinde ” yıl ” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir ?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelimeler birbiriyle eş anlamlı değildir ?


CEVAP
D

12) ” Güz ” kelimesinin eş anlamlısı nedir ?


CEVAP
A

13) Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerden doğru olmayan hangisidir ?


CEVAP
B

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” misafir ” sözcüğünün anlamdaşı vardır ?


CEVAP
A

15)
1. Sözümü dinlersen sen kazanırsın.
2. Bazı arkadaşlar görevini yerine getirmiyorlar.
3.Verdiğin öğütlerin hiçbirini unutmayacağım.
4. Masanın üstündeki vazo yere düştü.

Yukarıdaki tümcelerin hangisinde ” nasihat ” sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır ?


CEVAP
C