Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Ad ( İsim ) Bilgisi – 3 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Ad ( İsim ) Bilgisi
TESTİN ADI:Ad ( İsim ) Bilgisi – 3
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ad ( İsim ) Bilgisi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ad ( İsim ) Bilgisi – 3


CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi soyut isim değildir ?


CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir ?


CEVAP
D

4)
* Akdeniz
* Merve
* Hoparlör
* Kamyon

Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir ?


CEVAP
B

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi isim değildir ?


CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir ?


CEVAP
C

7) Hangi seçenekteki sözcük grubunda iki soyut bir somut ad vardır ?


CEVAP
A

8)
1. Ordu ⇒ Topluluk İsmi
2. Sayılar ⇒ Çoğul İsim
3. Duman ⇒ Tekil İsim
4. Çete ⇒ Tekil İsim

Yukarıda tekil isim – çoğul isim – topluluk ismi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi bir topluluk adı değildir ?


CEVAP
A

10)
1. Dilara
2. Bayrak
3. Kilis
4. Jüpiter

Yukarıdaki kelimelerden hangisi cins isimdir ?


CEVAP
B

11)
* Hava
* Mavi
* Koku
* Bulut

Yukarıdakilerden kaç tanesi somut isimdir ?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir ?


CEVAP
B

13) ” Ses ” ismi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?


CEVAP
A

14) Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil isimdir ?


CEVAP
C

15) ” Çağrı’ nın köpeği Ateş’ e, Kemal her gün yem verirdi. ” cümlesinde kaç tane özel isim vardır ?


CEVAP
C