Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Atasözleri ve Deyimler – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Atasözleri ve Deyimler
TESTİN ADI:Atasözleri ve Deyimler – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atasözleri ve Deyimler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Dağdan gelip bağdakini kovmak. ”

Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

2)
1. Gözüne girmek
2. Canı çekmek
3. Gözünden düşmek
4. Gönlü almak

Yukarıdaki deyimlerden hangileri karşıt anlamlıdır ?


CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi ” Yaşlanmak, ihtiyarlamaya başlamak ” uğramak deyimi ile aynı anlamdadır ?


CEVAP
D

4) ” Cömert, çok para harcayan, sakınmadan para verebilen ” cümlesine uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

5) ” Varlıkta darlık çekmek ” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

6) ” İşsiz güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse. ” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

7) ” Vebali boynuna olmak ! ” deyimini açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

8) ” Tez elden hastaneye gitmeli bu yaralı ! ” cümlesindeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir ?


CEVAP
A

9) ” Çok telaşlanmak ” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

10) ” Ben sana ezbere iş görme demedim mi ? ”

Cümlesindeki altı çizili deyimin manası aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
D

11) Aşağıdakilerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?


CEVAP
C

12) ” Çabuk iş yapabilmek ” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

13) Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde ” sevap ” sözcüğünün zıt anlamlısı olan bir deyim kullanılmamıştır ?


CEVAP
D

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, tümcenin anlamına uymamıştır ?


CEVAP
C

15) Aşağıdakilerin hangisi atasözü değildir ?


CEVAP
D