Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Çekim ve Yapım Ekleri – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Çekim ve Yapım Ekleri
TESTİN ADI:Çekim ve Yapım Ekleri – 2
SORU SAYISI:
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çekim ve Yapım Ekleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır ?


CEVAP
C

2) ” Kitabımı geri ver diye bağırdı. ” cümlesinde altı çizili ekin adı nedir ?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış kelime yoktur ?


CEVAP
B

4) ” Aşağıda konuşulanlar çok ayıptı. ” cümlesinde altı çizili ekin adı nedir ?


CEVAP
C

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır ?


CEVAP
A

6)
* horultu
* çiçekçi
* kitapçı

Yukarıda verilen kelimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmiş yeni bir kelimedir ?


CEVAP
B

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır ?


CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir ?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır ?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir kökten türemiştir ?


CEVAP
A

12) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ikiden fazla yapım eki vardır ?


CEVAP
C

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” de ” ekinin işlevi farklıdır ?


CEVAP
B

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir kökten türemiştir ?


CEVAP
D

15) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla yapım eki almış kelime vardır ?


CEVAP
A