Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Çekim ve Yapım Ekleri (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Çekim ve Yapım Ekleri
TESTİN ADI:Çekim ve Yapım Ekleri
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çekim ve Yapım Ekleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirir. Bunlara ………… adı verilir. ”

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir ?


CEVAP
C

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır ?


CEVAP
B

3) ” Telefonum çok güzel. ” cümlesinde altı çizili ekin adı nedir ?


CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır ?


CEVAP
D

5) Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır ?


CEVAP
C

6) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin sonuna ” -cık ” eki getirilerek yer adı oluşturulmuştur ?


CEVAP
D

7) ” Okul yolunda yavru kediler gördük. ” cümlesinde altı çizili ekin adı nedir ?


CEVAP
A

8) Aşağıdaki hangi sözcüğün anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir ?


CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi ” – cı ” eki eklendiğinde sözcük kökünde varlığı satan kişi anlamı kazanır ?


CEVAP
A

10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır ?


CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ?


CEVAP
C

12) Aşağıdakilerden hangisinde iyelik eki vardır ?


CEVAP
A

13) ” Öğren ” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur ?


CEVAP
B

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır ?


CEVAP
A

15) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır ?


CEVAP
D