Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Cümle Bilgisi (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Cümle Bilgisi
TESTİN ADI:Cümle Bilgisi
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cümle Bilgisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir ifade taşımaktadır ?


CEVAP
C

2) ” Bir duyguyu, düşünceyi ya da haberi anlatan kelime gruplarına ……… denir. ”

Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

3) Aşağıdaki söz dizelerinden hangisi tam bir cümle değildir ?


CEVAP
D

4) Aşağıda verilenlerden hangisi bir cümledir ?


CEVAP
D

5) Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” Israrla bir şey istemek ” anlamına gelmektedir ?


CEVAP
A

6) ” yaşta- akıl – değil – baştadır. ”

Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulabilmesi için baştan 3. kelime ne olmalıdır ?


CEVAP
C

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı değildir ?


CEVAP
D

8) ” Eylemi sonda bulunan cümleye ………. denir. ”

Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

9) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir ?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek ifadesi yoktur ?


CEVAP
A

11) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mantıksal bir bütünlük vardır ?


CEVAP
B

12) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde acıma bildiren bir ifade kullanılmıştır ?


CEVAP
A

13) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde tereddüt ifade eden bir anlam bulunmaktadır ?


CEVAP
C

14) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde olasılık ( ihtimal) anlamı vardır ?


CEVAP
A

15) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır ?


CEVAP
B