Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Edat Bağlaç Ünlem (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Edat Bağlaç Ünlem
TESTİN ADI:Edat Bağlaç Ünlem
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Edat Bağlaç Ünlem Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Kendi başlarına anlamları olmayan, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere…………denir. ”

Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
D

2) ” Tek başına bir anlam taşımayan, cümle içinde kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklere……… denir. ”

Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” ile ” yerine ” ve ” yazılabilir ?


CEVAP
B

4) ” Onun gibi olmak istiyorsan çok çalışmalısın. ”

Yukarıda verilen cümlede edat olan sözcük hangisidir ?


CEVAP
B

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur ?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır ?


CEVAP
B

7) ” Düğün de düğün oldu ” cümlesinde bağlaç cümleye hangi anlamı katmıştır ?


CEVAP
A

8)
1. Kadar
2. Göre
3. Sanki
4. Fakat

Yukarıdaki kelimelerden hangisi edat değildir ?


CEVAP
D

9)
1. Ancak
2. Üzere
3. Çünkü
4. Yalnız

Yukarıdaki kelimelerden hangisi bağlaç değildir ?


CEVAP
B

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye ” benzerlik ” anlamı katmaktadır ?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye ” amaç ” anlamı katmaktadır ?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan ” de ” yanlış yazılmıştır ?


CEVAP
B

13) ” İzmir’ e gideceğim ve tatil yapacağım. ” cümlesinde hangi sözcük bağlaçtır ?


CEVAP
D

14) ” Üzere ” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine ” koşul ” anlamını katmıştır ?


CEVAP
C

15) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi edattır ?


CEVAP
B