Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Eylemler (Fiiller) (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Eylemler (Fiiller)
TESTİN ADI:Eylemler (Fiiller)
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Eylemler (Fiiller) Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Varlıkların yaptığı işleri, hareketleri veya onlarla ilgili durumları, oluşları belirten kelimelere …………denir. ”

Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


CEVAP
B

2) ” Sabahları mutlaka spor …….. ”

Yukarıda verilen cümlede geçen altı çizili yere iş, oluş, hareket bildiren kelimeyle tamamlarsak hangisi olur ?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem ” şimdi ” yapılmaktadır ?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir ?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisinin zamanı farklıdır ?


CEVAP
A

6) ” Kaloriferleri yaktık.” cümlesinde altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisidir ? cümlesinde altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

7) Aşağıda verilen hangi eylem ( fiil ) geçmiş zamanda olup bitmiştir ?


CEVAP
B

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisi eylem bildirmez ?


CEVAP
D

9) Aşağıdaki eylemlerin hangisinde soru anlamı vardır ?


CEVAP
B

10)
1. Mutfak
2. Yaktık
3. Çıkmış
4. Gördüm

Yukarıdaki kelimelerden hangisi eylem değildir ?


CEVAP
A

11) ” Köpek, sinsice yakınlaştı yanımıza ” cümlesinde hangi sözcük eylemdir ?


CEVAP
C

12) Aşağıdaki hangi kelime, eylem bildiren bir sözcüktür ?


CEVAP
A

13)
* Geliyorum
* Öpüyor
* Bıktı
* Çünkü
* Gibi
* Bayılırım
* Erkek

Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi eylemdir ?


CEVAP
B

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi ” şimdiki zaman ” bildirmektedir ?


CEVAP
C

15) ” Kardeşim Dilara, yatağında uyuyor. ” cümlesinde eylem olan kelime hangisidir ?


CEVAP
D