Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Noktalama İşaretleri – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Noktalama İşaretleri
TESTİN ADI:Noktalama İşaretleri – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Noktalama İşaretleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?


CEVAP
C

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin sonuna üç nokta getirilmelidir ?


CEVAP
A

3) Aşağıdakilerden hangisi cümle sonunda bulunmaz ?


CEVAP
B

4) Aşağıda verilen hitap cümlelerinin sonuna hangisi konulur ?


CEVAP
D

5) Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konulan noktalama işareti hangisidir ?


CEVAP
C

6) ” Anlatılanlardan şunu anladım ( ) Sanat toplumu geliştirir ( ) ” ifadesinde parantez içine aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir ?


CEVAP
A

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinde bir yanlışlık yapılmıştır ?


CEVAP
A

8) Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin hangisinden sonra daima büyük harfle başlanması gerekmektedir ?


CEVAP
D

9) ” Genç doktorun odasını sordu. ” cümlesindeki anlam belirsizliğini gidermek için hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır ?


CEVAP
B

10) Aşağıdakilerden hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır ?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinde bir yanlışlık yapılmıştır ?


CEVAP
C

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinde bir yanlışlık yapılmıştır ?


CEVAP
A

13) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmaktadır ?


CEVAP
A

14) ” İlk radyomuz kahverengi büyük hantal bir kutuydu. ”

Yukarıda verilen cümlede hangi kelimeden önce ve sonra virgül konulmalıdır ?


CEVAP
B

15) Eksiltili (bitirilmemiş) cümlelerin sonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?


CEVAP
C