Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Zamir (Adıl) – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Zamir (Adıl)
TESTİN ADI:Zamir (Adıl) – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zamir (Adıl) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur ?


CEVAP
A

2) ” ………… göre hava hoş, gün güzel. ”

Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır ?


CEVAP
D

3) ” Bu adam, diğer insanlar gibi, ötekiler gibi değil. ”

Yukarıdaki tümcede hangi kelime bir varlığın yerine kullanılmıştır ?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişi zamiri yoktur ?


CEVAP
B

5) ” Okula kim gelmedi ? ” cümlesinde zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

6) ” Akşam bize misafir geldi. Onları çok güzel ağırladık. Bu akşam tekrar gelecekler. ”

Yukarıdaki tümcelerde hangi kelimeler varlığın yerine kullanılmıştır ?


CEVAP
A

7) ” Şehir güzel ama çok gürültülü. ”

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini kullanabiliriz ?


CEVAP
D

8) ” Bu akşam bize misafir gelecek. ”

Yukarıdaki cümledeki hangi kelime ad olmadığı halde bir adın yerini almıştır ?


CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hanisi zamirdir?


CEVAP
D

10) ” Ben, Ayşegül ve Sertaç akşama size geleceğiz. ”

Yukarıda verilen cümlesinde zamir görevinde kaç tane kelime vardır ?


CEVAP
B

11) Aşağıda verilen hangi cümlede altı çizili kelime zamir olarak kullanılmıştır ?


CEVAP
C

12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zamirdir ?


CEVAP
D

13) Aşağıda verilen hangi cümlede zamir yoktur ?


CEVAP
B

14) ” Bazıları okul şölenine gelmedi. ”

Yukarıda verilen cümlede altı çizili zamirin türü nedir ?


CEVAP
A

15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı türden bir zamir vardır ?


CEVAP
C