Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Zamir (Adıl) (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Zamir (Adıl)
TESTİN ADI:Zamir (Adıl)
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zamir (Adıl) Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” İsim olamadıkları halde ismin yerine kullanılan kelimelere ismin yerini tutan kelime ……….. denir. ”

Yukarıda verilen metinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük vardır ?


CEVAP
D

3) ” Şu ” sözcüğü hangi cümlede adın yerine kullanılmıştır ?


CEVAP
B

4) ” O, çok büyük ve görkemli bir binaydı. ” cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır ?


CEVAP
C

5) ” Onlar eski olduğu için yeni ayakkabılar aldı. ”

Yukarıda verilen cümlede adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur ?


CEVAP
A

6) Aşağıda verilen hangi cümlede adın yerini tutan bir kelime vardır ?


CEVAP
B

7) ” Bu akşam onunla bu konuyu konuşacağım. ” cümlesinde hangi kelime zamirdir ?


CEVAP
D

8) ” Kendi yaptığı resimlerde her beğendiğini annesine hediye etti. ”

Yukarıda verilen cümlede hangi kelime adın yerine kullanılmıştır ?


CEVAP
A

9) ” ….. tatile ne zaman gidiyorlar ? ” cümlesinde noktalı yere hangi zamir gelirse uygun olur ?


CEVAP
D

10) Aşağıda verilen hangi cümlede zamir yoktur ?


CEVAP
C

11) ” Bu gördüğüm olay inanılır gibi değil. ”

Yukarıdaki cümlede zamir olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

12) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir zamir kullanılmamıştır ?


CEVAP
B

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur ?


CEVAP
B

14) Varlıkların yerini göstererek tutan sözcüklere ne denir ?


CEVAP
C

15) ” Bazı ” kelimesi aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır ?


CEVAP
C