Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Zıt Anlamlı Kelimeler (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Zıt Anlamlı Kelimeler
TESTİN ADI:Zıt Anlamlı Kelimeler
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zıt Anlamlı Kelimeler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Çok kaba bir insan oldun. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı nedir ?


CEVAP
A

2) ” iyi – genç – özgürlük – aşağı ”

Yukarıdaki sözcüklerin hangisinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerde verilmemiştir ?


CEVAP
B

3) ” Yalıtkan ” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır ?


CEVAP
D

4) ” Çözmek ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” bağlamak ” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır ?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur ?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ” yalın – isyan – çabuk ” sözcüklerinin karşıt anlamlıları sırasıyla doğru şekilde verilmiştir ?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır ?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir ?


CEVAP
A

9) ” Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere ………….. sözcükler denir. ”

Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır ?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelimenin karşıtı değil olumsuzu verilmiştir ?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bulunmamaktadır ?


CEVAP
D

13) ” Sade ” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?


CEVAP
B

14) ” çirkin – güzel ” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır ?


CEVAP
A

15) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı iki sözcük aynı cümle içinde kullanılmıştır ?


CEVAP
C