Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe – Sözcükte Anlam -2 (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükte Anlam-2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sözcükte Anlam – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Başka bir işiniz var mı ? ”

Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisini kullanırsak cümlenin anlamı bozulmaz ?


CEVAP
C

2) ” Büyük ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” oyun ” sözcüğünün yerine ” tuzak ” sözcüğü getirilirse , cümlenin anlamında değişme olmaz ?


CEVAP
B

4) ” Yol ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” çare ” anlamında kullanılmıştır ?


CEVAP
C

5) ” Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor. ”

Yukarıdaki cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” dar ” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
D

7) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
B

8) ” Kırıldı ” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır ?’


CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi terim değildir ?


CEVAP
A

10) ” Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır. ”

Yukarıda verilen cümledeki aynı ilişki ” kulak ” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır ?


CEVAP
C

11) ” Karınca ” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
B

12) Aşağıda verilen hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir sözcük vardır ?

13) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ” mecaz ” anlamlı değildir ?


CEVAP
A

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı sözcüktür ?


CEVAP
B

15) ” Sıkmak ” kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
C