Kazanım Testleri

4. Sınıf Türkçe – Sözcükte Anlam (2019-2020)

4. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükte Anlam
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sözcükte Anlam Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” Bu meslekte çocuk yaşta pişmek lazım. ”

Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
C

2) ” Battı ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
B

3) ” Çirkin – Güzel ” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır ?


CEVAP
A

4) ” Ağır ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
B

5) Aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır ?


CEVAP
D

6)
*Kuru
*Sıcak
*Atletizm
*Muz

Yukarıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlıdır ?


CEVAP
C

7) ” Okula giderken tepsiyi fırına bırak. Dönerken alırsın. Aksam üzeri parkta satarsın. Herkes bayılacak bu çöreklere. ”

Yukarıda verilen altı çizili sözcüğün anlamı asağıdakilerden hangisinde vardır ?


CEVAP
B

8) ” Kız, ardına bile bakmadan hızla uzaklaştı. ”
Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?


CEVAP
C

9) ” Tatlı ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” Gelirken tatlı almayı unutma. ” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
A

10) ” Altın ” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
C

11) ” Işık ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?


CEVAP
A

12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır ?


CEVAP
D

13 * Kare
* Simetri
* Piramit
* Farklı

Yukarıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir ?


CEVAP
D

14) Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu renkle yazılmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?


CEVAP
A

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ” terim ” kullanılmıştır ?


CEVAP
C