Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Adap ve Nezaket – 2 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ADAP VE NEZAKET
TESTİN ADI:ADAP VE NEZAKET – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Adap ve Nezaket – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın özelliği değildir?


CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi sofra adabıyla ilgili değildir?


CEVAP
C

3) Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma, doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme.

Hacı Bektaş Velî’nin bu sözünden,
I. Doğru sözlü olunmalıdır.
II. Konuşan kişi dinlenmelidir.
III. Uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?


CEVAP
D

4) Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

5)
I. Dilsizin dilinden anası anlar.
II. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
III. Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür
Bu atasözlerinin hangilerinde güzel sözün insan üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir?


CEVAP
B

6)
Güzel konuşan, güzel söz söyleyen dinleyen üzerinde etkili olabilir. Onun gönlüne girebilir. Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir ve saygın bir yer edinebilir. Bir toplumda insanlar birbirine güzel söz söylerse orada iyi ilişkiler kurulur. Karşılıklı sevgi, saygı yaygınlaşır. Böyle bir toplumda barış, huzur ve güven ortamı hâkim olur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


CEVAP
A

7)
I. Ağızda lokma varken konuşmak.
II. Başkalarını rahatsız etmeden yemek.
III. Yemek hakkında olumsuz konuşmak.
Numaralanmış davranışlardan hangileri yemek yerken yapılmamalıdır?


CEVAP
C

8)
I. “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.”
II. “Evladım! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”
III. “Kulun, yemeğini yedikten sonra şükretmesi, Allah’ın hoşuna gider.”
Bu hadislerden hangileri yemek yerken kaçınılması gereken davranışlarla ilgilidir?


CEVAP
A

9)
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajıyla çelişmektedir?


CEVAP
C

10)
“Hiç kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisteki altı çizili ifadeyle ilişkilendirilebilir?


CEVAP
A

11)
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?


CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun değildir?


CEVAP
D

4 yorum