Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Adap ve Nezaket – 3 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ADAP VE NEZAKET
TESTİN ADI:ADAP VE NEZAKET – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Adap ve Nezaket – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


CEVAP
C

2) Hz. Lokman’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

3)
“…Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”
(Lokman suresi, 13. ayet)
Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


CEVAP
A

4)
“… Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. …”
(Lokman suresi, 15. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?


CEVAP
D

5) Hz. Lokman’ın öğütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler arasında yoktur?


CEVAP
B

8)
“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. …”
(Lokmân Suresi, 16. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

9)
Tahiyyat duasında,
I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
II. Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

10) Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili değildir?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasının bir bölümünün anlamı değildir?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında yer alır?


CEVAP
C

10 yorum