Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Allah İnancı-1 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ALLAH İNANCI
TESTİN ADI:ALLAH İNANCI – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnancı – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
“İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan fakat o, hanif bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”
(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

Bu ayetteki altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

2)
“De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
C

3)
“Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?”
Bu sorunun tevhit inancına uygun cevabı aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
D

4)
“O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.”
(Haşr suresi, 24. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
A

5)
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?


CEVAP
D

6)
“Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı.”
(Lokman suresi, 10. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
B

7)
“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.”
(Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?


CEVAP
A

8)
Tabiatı inceleyen kişi, varlıkların mükemmelliğini ve aralarındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür.

Bu durum, düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür?


CEVAP
C

9)
“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, her biri farklı hareket eder, sınıfımızda kargaşa çıkardı. Aynı şekilde birden çok yaratıcı olsaydı, – – – – .”

Bu boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi gelmelidir?


CEVAP
B

10)
“Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.”
(Mü’minun suresi, 18. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?


CEVAP
A

11)
“Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebût suresi, 19. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

12)
Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?


CEVAP
C

36 yorum