Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Allah İnancı-2 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ALLAH İNANCI
TESTİN ADI:Allah İnancı-2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TestinAdı] Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Bu tanım, Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır?


CEVAP
D

2)
“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur…”

Bu ayette altı çizili ifade aşağıdakilerin hangisinin anlamıdır?


CEVAP
B

3) Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgili değildir?


CEVAP
D

4)
I. Tövbeleri kabul etmesi
II. Her şeyden haberdar olması
III. Peygamberler ve kitaplar göndermesi

Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah’ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgilidir?


CEVAP
C

5)
Çocuğunu arayan bir anne onu sonunda buldu ve özlemle kucakladı. Bu durumu gören Peygamberimiz, yanındakilere sordu: “Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?” Sahabiler, “Asla, atmaz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), “İşte yüce Allah, kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu.

Hz. Peygamber bu benzetme ile hangi mesajı vermiştir?


CEVAP
D

6)
• “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Enbiya suresi, 4. ayet)
• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

7)
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir? Semî, Allah her şeyi – – – -, anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?


CEVAP
C

8)
“… Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Enfâl suresi, 75. ayet)

Bu ayetteki altı çizili kelime Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin anlamıdır?


CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir?


CEVAP
D

10)
Her şeyi işiten, bilen ve gören, evrenin tek sahibi Yüce Allah, insana şah damarından daha yakındır.
Aşağıdakilerin hangisi bu bilgiye uygun bir davranıştır?


CEVAP
A

11)
“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.” (Mücâdele suresi, 7. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

12)
Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişi, bu inancına göre davranır.
Buna göre inanan bir kişinin aşağıdaki davranışların hangisini yapması beklenmez?


CEVAP
C

18 yorum