Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Allah İnancı – 3 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ALLAH İNANCI
TESTİN ADI: Allah İnancı – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnancı – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

2)
I. Merhameti çok geniştir.
II. Gücünün bir sınırı yoktur.
III. Bir şeyin olması için dilemesi yeterlidir.
Numaralanmış yargıların hangileri Allah’ın kadir ismiyle ilgilidir?


CEVAP
D

3) Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilişkilidir?


CEVAP
C

4)
I. Merhametinin sınırı yoktur.
II. Ahirette amellerin karşılığını verecektir.
III. Gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur.
Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah’ın kudretiyle ilgili değildir?


CEVAP
B

5)
İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir.
Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?


CEVAP
B

6) Dua ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?


CEVAP
C

7)
“Dua edilmeye lâyık olan O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. …”
(Ra’d suresi 14. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
D

8)
Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. Dua içerisinde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini anmalı ve Hz. Peygambere salavat getirmeliyiz. Bir iyilik isterken sadece kendimiz için değil ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve tüm Müslümanlar için de istemeliyiz.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


CEVAP
A

9)
“Şüphesiz Rabbim duayı işitendir(I). Ey Rabbimiz! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle(II). Ey Rabbimiz! Duamı kabul et(III)! Ey Rabbimiz! Amellerin hesabının sorulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.” (İbrâhîm suresi, 39 – 41. ayetler)

Hz. İbrahim, altı çizili cümlelerin hangisinde bir istekte bulunmamıştır?


CEVAP
A

10) Aşağıdaki hadislerden hangisi bir dua cümlesi değildir?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır?


CEVAP
C

12)
I. Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
II. İnsan istediği her zaman dua edebilir.
III. Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.

Dua etmeyle ilgili numaralanmış yargıların hangileri doğrudur?


CEVAP
B

12 yorum