Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Allah İnancı – 4 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ALLAH İNANCI
TESTİN ADI: Allah İnancı – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnancı – 4 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki Hz. İbrahim’le ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

2) Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe’yi inşa etmiştir?


CEVAP
D

3)
“İbrahim, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz?” dedi.”
(Enbiyâ suresi, 66. ayet)

Bu ayete göre Hz. İbrahim’in tutumu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4)
Allah, Enbiyâ suresi, 73. ayette Hz. İbrahim ve onun soyundan gelen peygamberler hakkında şöyle buyurur: “Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler.”

Bu ayetteki altı çizili ifadeyle aşağıdaki kavramların hangisi ilişkilidir?


CEVAP
B

5)
“Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?”
(Âl-i İmran suresi, 65. ayet)

Bu ayete göre aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Hz. İbrahim’den sonra yaşamıştır?


CEVAP
B

6)
“Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” demiş; onlar da “Senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek Tanrı’ya kulluk edeceğiz; biz sadece O’na teslim olduk.” demişlerdi.” (Bakara suresi, 133. ayet)

Bu ayetten Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

7)
Hz. İbrahim, insanları akıllarını kullanmaya davet etmiştir. Onlara yönelttiği sorularla fikirlerinin yanlışlığını göstermeye çalışmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz. İbrahim’in bu tutumuyla ilgili bir örnek değildir?


CEVAP
C

8) İhlas suresiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?


CEVAP
A

9) İhlas suresi, Allah’ın
I. bir ve tek olması
II. eşi ve benzerinin olmaması
III. merhametinin geniş olması
konularından hangilerine değinmiştir?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinin bir bölümünün anlamı değildir?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinde bulunmaz?


CEVAP
B

12) İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir?


CEVAP
D

11 yorum