Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Çevremizde Dinin İzleri – 1 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS: DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
TESTİN ADI:ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ -1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çevremizde Dinin İzleri – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari eserler üzerindeki etkisine örnek değildir?


CEVAP
B

2)
Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmişlerdir.
Bu metinde Türkler ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

3) Allah sevgisi, güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanı sevme konulu şiirler yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullandı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdı. Şiirlerini, Divan adlı eserde topladı.
Bu metinde sözü edilen şairin adı nedir?


CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek değildir?


CEVAP
C

5)
İnsan, ahenkli ve kulağa hoş gelen güzel sesleri dinlemekten hoşlanır ve onlardan etkilenir.
İnsanın bu özelliğine yönelik uygulanan sanat aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

6)
I. Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a şükür.” gibi ifadeler
II. “İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler
III. Bir varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeleri
Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere örnek olur?
7)
Müslümanlar, cemaatle namaz kılmaya önem verdikleri için geniş avlulu, büyük yapılar inşa etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?


CEVAP
D

8)
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz?


CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e duyulan sevgiyle ilgili değildir?


CEVAP
D

10)
I. Selçuklu Döneminde yapılan mimari eserlerin çoğu Mimar Sinan’a aittir.
II. Osmanlı’da Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar yetişmiştir.
III. Yunus Emre Orta Asya’da yaşamış edebiyatçılarımızdandır.
Numaralanmış bilgilerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?


CEVAP
A

12) Smiley face
Resimdeki yapı caminin hangi bölümüne aittir?


CEVAP
C

3 yorum