Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Çevremizde Dinin İzleri – 2 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS: DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
TESTİN ADI: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çevremizde Dinin İzleri – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Kültürümüzü etkileyen kaynaklardan belki de en önemlisi dindir. Dolayısıyla dil, sanat ve edebiyatımızda Allah, Rab, mevlâ, tövbe, melek, hak, ibadet, dua ve peygamber kıssaları gibi kavramlar sıkça kullanılmaktadır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?


CEVAP
C

2)
“…Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.” (Nisa suresi, 63. ayet)
Bu ayetin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

3) Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan pek çok edebi tür gelişmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?


CEVAP
D

4)
Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım, Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım. Benden başkaca bir söz nakledenler olursa Onu söyleyenden de o sözden de uzağım.
Mevlana’nın bu dizelerde anlatmak istediği husus aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

5)
“Bu dünyaya kavga için değil, sevgi için geldik.” düşüncesini şiirlerle ifade etmiştir. Onun düşüncesinin özünü, Allah ve insanı sevgisi oluşturur. “Yaradan’dan ötürü yaratılanı hoş görmek” gerektiğini savunur.
İnsanın dünyaya sevgi için geldiğini savunan bu şairin adı nedir?


CEVAP
D

6) Müslümanların mimari anlayışlarını;
I. Camiyi merkeze alan bir şehir planı geliştirmişlerdir.
II. Eserlerinde yaşadıkları coğrafyanın izlerine rastlanmaz.
III. Caminin çevresinde insanların faydalanacakları yapılar inşa etmişlerdir.
durumlarından hangileri doğru yansıtmaktadır?


CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden biridir?


CEVAP
A

8) Müslümanların aşağıdaki sanat dallarından hangisinde eserleri görülemez?


CEVAP
D

9) Smiley face
Bu resimde, sanat dallarından;
I. Hat
II. Tezhip
III. Minyatür
hangilerine yer verilmiştir?


CEVAP
C

10)
Hz. Peygamber, Kur’an’ı güzel sesli kimselerden dinlemeyi severdi. Abdullah b. Mesud, Üseyd b. Hudayr gibi sahabilerden Kur’an dinlerdi. Bir hadisinde: “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses, Kur’an’ın güzelliğini artırır.” buyurmuştur
Buna göre;
I. Hz. Peygamber, musikinin gelişmesine destek olmuştur.
II. Hz. Muhammed sesi iyi olanları değerlendirmiştir.
III. Kur’an okuyanlar ses eğitimi alarak okuyuşlarını güzelleştirmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
D

11)
Hz. Süleyman, kırk yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah’ın (c.c.) adını insanlara duyurmak için çalışmıştı. Onun saltanatı, zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmişti. Hz. Süleyman’ın hayatı ise Kur’an-ı Kerim’de bir ibret öyküsü olarak bizlere anlatılmıştır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

12)
Örf ve adetler ile ilgili;
I. Dinin özüne ters olmamalıdır.
II. Kanuni bağlayıcılıkları vardır.
III. Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
C

1 yorum