Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Çevremizde Dinin İzleri – 3 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
TESTİN ADI: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çevremizde Dinin İzleri – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Dinin, örf ve adetler üzerinde etkisi olduğu gibi örf ve adetlerin de din yorumları üzerinde etkisi olmuştur.
Bu etkileşimle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

2) Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve saygının şiir diliyle anlatıldığı eserlerdir.

Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi dini musiki ustalarından biri değildir?


CEVAP
D

4)
Söylediği hikmet dolu sözlerle, İslam’ı Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında yaymıştır. Türk tasavvuf edebiyatının en eski ve en önemli eserlerinden “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarıdır. Güzel sözlerle, Türklere İslam dininin esaslarını ve ahlakını öğretmeyi amaçlamıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

5) Müslümanlar caminin etrafına insanların faydalanacakları pek çok sosyal işleve sahip mimari eserler inşa etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?


CEVAP
D

6)
Camilerin fonksiyonları ile ilgili;
I. Birlikte ibadet etme imkânı verir
II. Çevredeki insanları bir araya getirir
III. Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir
durumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

7) Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
Tanımı verilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

8. ve 9. soruyu verilen görsele göre cevaplayınız.
  • 8) Görsellerdeki eserlerin isimleri hangisinde sırasıyla doğru yazılmıştır?


    CEVAP
    C

9) Aşağıdaki bilgiler ile görseller eşleştirildiğinde hangi açıklama dışarıda kalır?


CEVAP
A

10)
Hz. Süleyman tüm maddî imkânlarını kullanarak yapımı babası tarafından başlatılan mescidi tamamladı. Müslümanlarca kutsal kabul edilen mekânlardan biri olan bu mabedin Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.
Bu metinde sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

11) Dinî musiki ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

12 yorum