Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 1 [2019-2020]

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:HZ.MUHAMMED ve AİLE HAYATI
TESTİN ADI:HZ.MUHAMMED ve AİLE HAYATI
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Hz. Hatice, Şam’a gidecek olan kervanının başına Hz. Muhammed’i geçirdi. Yardımcısı Meysere’yi de ona yardım etmesi için gönderdi. Hz. Peygamber başarılı bir alışverişten sonra Mekke’ye döndü. Meysere, Hz. Hatice’ye onun güvenilirliğini ve doğru sözlü olduğunu anlattı; içtenliğini, ciddiyetini ve arkadaşlığını övdü. Böylece onu daha yakından tanıyan Hz. Hatice yardımcısı aracılığıyla Hz. Muhammed’e evlilik teklif etti. Hz. Muhammed, bir süre düşündükten sonra teklifi kabul etti ve onlar sade bir törenle evlendiler.

Buna göre Hz. Hatice’nin, Peygamberimizin en çok hangi yönünden etkilendiği söylenebilir?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
D

3) Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Peygamberin ailesinden biri değildir?


CEVAP
B

4)
Hz. Muhammed kızı Fatıma’yı ziyarete gitti ve geceleyin onun evinde kaldı. Torunu Hasan uyanıp su istedi. O, hemen su getirdi. Bu sırada diğer torunu Hüseyin de uyandı ve su istedi. Hz. Muhammed getirdiği suyu Hasan’a verdi. Kızı Fatıma, “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor gibisiniz babacığım.” dedi. Peygamberimiz, ‘Hayır, olur mu öyle şey? Önce Hasan istediği için suyu ona verdim.’ buyurdu.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?


CEVAP
C

5)
• Peygamberimizin altı çocuğunun annesidir.
• Peygamberimiz onu her zaman hayırla anmıştır.
• Ticaretle geçinen dürüst ve saygın Mekkeli bir hanımdır.
Bu bilgiler Peygamberimizin eşlerinden hangisine aittir?


CEVAP
C

6) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki davranışlarından biri değildir?


CEVAP
B

7) Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

8)
Hz. Peygamber kucağındaki torunuyla oynuyor ve onu öpüyordu. Bir arkadaşı, onu şaşkınlıkla seyrediyordu. Dayanamadı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Benim on çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” Hz. Peygamber onun bu sözlerine hayret etti ve sonra şöyle buyurdu: ‘‘ – – – ”

Paragraftaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki hadislerden hangisi gelmelidir?


CEVAP
D

9)
• Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi yetiştirmesi
• Çocuklara hal hatır sorup onlarla şakalaşması
• Kuşu ölen Enes’in kardeşine başsağlığı dilemesi
Bu bilgiler Hz. Peygamber’in aşağıda verilen tutumlarından hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinde görülen davranışlardan biri değildir?


CEVAP
B

11)
Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir bir insandı. Bundan dolayı Mekkeliler ona – – – – diyorlardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

12)
“İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah Resulü güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamberle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

4 yorum