Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 2 [2019-2020]

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:HZ.MUHAMMMED ve AİLE HAYATI
TESTİN ADI:HZ.MUHAMMED ve AİLE HAYATI – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.”
(Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

2)
• “Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama!”
(Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler)
• “En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadise göre hareket eden bir kişiden aşağıdaki davranışların hangisi beklenmez?


CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez?


CEVAP
A

4)
Bu tablodaki kavramlarla açıklamalar eşleştirildiğinde kavramlardan hangisi dışarıda kalır?


CEVAP
D

5)
Peygamberimiz, “Kendisinin veya başkasının yetiminin bakımını üstlenen kimse ile ben, cennette şöyle olacağız.” diyerek birleştirdiği şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


CEVAP
A

6)
Hz. Muhammed’in ailesi konuklarını en güzel biçimde ağırlardı. Konukların hal ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranır ve ikramda bulunurlardı.
Bu parçada peygamberimizin ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?


CEVAP
C

7) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
B

8)
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder.” (Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

9)
Bir gün Peygamberimiz, sahabelerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Sahabe, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” buyurur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


CEVAP
D

10)
“O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme!” (Duhâ suresi, 6-9. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine < değinilmemiştir?


CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi “Kevser” kelimesinin anlamlarından biri değildir?


CEVAP
B

12)
Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek istediler. Adamın yanına yaklaştıktan sonra ona, “Bu bana abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?” dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğru, benim abdestim yanlışmış.” diyerek yanlışının farkına vardı.

Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?


CEVAP
B

2 yorum