Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 3 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:HZ.MUHAMMED ve AİLE HAYATI
TESTİN ADI:HZ.MUHAMMED ve AİLE HAYATI-3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin evlenmeleriyle ilgili;
I. Ticaretle uğraşırken birbirlerini tanıdılar.
II. Hz. Peygamberin güzel ahlâkı Hz. Hatice’nin dikkatini çekti.
III. Hz. Hatice yardımcısı aracılığı ile evlilik teklif etti.
numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?






CEVAP
D

2) Hz. Muhammed, torunu Hasan’ı omuzuna almış yürüyordu. Onları böyle gören bir adam Hasan’a;
– “Ey çocuk bindiğin binek ne güzeldir!” dedi. Hz peygamber de ona şöyle karşılık verdi:
– “O da ne güzel binicidir.”
Buna göre Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?






CEVAP
A

3) Hz. Peygamber aşağıdaki hadislerin hangisinde başkaları için dua etmiştir?






CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sünnetlerinden biri değildir?






CEVAP
D

5)
“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.”
Hz. Peygamberin bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?






CEVAP
A

6)
• İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.
• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.
• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.
Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?






CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize “el-Emin” denilmesinin nedenlerinden biri değildir?






CEVAP
B

8) Evde pişen yemekten komşusuna da ikram eden bir aile bunu bir örf ve gelenek olarak görmekte ve uygulamaktadır.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe kaynaklık etmiş olamaz?






CEVAP
B

9)
• “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz.”
• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır.”
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?






CEVAP
D

10)
“Ailene, namaz kılmalarını emret; kendin de namaz kılmaya sabırla devam et…” (Taha suresi, 132. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?






CEVAP
A

11) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
Bu hadiste asıl vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?






CEVAP
B

12) Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?






CEVAP
A

15 yorum