Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Ramazan ve Oruç – 1 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:RAMAZAN VE ORUÇ
TESTİN ADI:Ramazan ve Oruç – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ramazan ve Oruç – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır.” (Bakara suresi, 185. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
A

2)
“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (kötülükten) korunursunuz.” (Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?


CEVAP
D

3)
I. Nafile oruç tutmak
II. Teravih namazı kılmak
III. Kadir gecesini değerlendirmek
Numaralanmış bilgilerden hangileri Ramazan ayıyla ilgili değildir?


CEVAP
A

4) Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?


CEVAP
C

5)
Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya yakışmaz ve ibadetin değerini düşürür. Müslüman bu tür davranışlardan uzak durmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan biridir?


CEVAP
B

6) Aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımında yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

7)
Oruç tutmak isteyen kişinin tan yerinin ağarmasından önce yediği yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte denir
Bu tanım, aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?


CEVAP
B

8)
I. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının başladığı zamandır.
II. Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet olarak kılınan namazdır.
III. Gücü yetenlerin Ramazan ayında vermekle yükümlü oldukları sadakadır.
Numaralanmış tanımlarla ilgili terimler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
D

9)
I. “Oruçlu yalan sözü, yalanla ameli bırakmazsa, onun yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
II. “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.”
III. “Biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Kendisine birisi kötü söz söyler veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”
Bu hadislerin hangileri oruçlunun sakınması gereken hususlarla ilgili değildir?


CEVAP
B

10) Fıtır sadakasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadettir?


CEVAP
D

12)
I. “Allah’ım senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucumu açtım.”
II. “Sahur yemeği yiyin çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.’’
III. “Oruçlu olan kişi unutarak yer içerse orucuna devam etsin çünkü onu Allah yedirip içirmiştir.”

Numaralanmış hadislerden hangileri iftar duasına bir örnektir?


CEVAP
A

16 yorum