Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Ramazan ve Oruç – 3 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:RAMAZAN VE ORUÇ
TESTİN ADI:RAMAZAN VE ORUÇ – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ramazan ve Oruç – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. Hz. Süleyman’ın babasıdır.
II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.
III. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir
Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Davut’la ilgilidir?


CEVAP
D

2) Hz. Davut’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

3)
“Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.” (Hadis-i şerif)
Hz. Davud, bu duasında aşağıdakilerden hangisini Allah’tan istemektedir?


CEVAP
B

4)
Hz. Muhammed, Hz. Davud’la ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur. O, bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu.”
Bu parçadan Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
C

5)
“Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla! Yönü hep Allah’a dönüktü.”
(Sâd suresi, 17. ayet) “Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik.”
(Sâd suresi, 20. ayet)
Bu ayetlerde Hz. Davud’la ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
A

6)
“Biz ona (Hz. İbrahim) İshak ve Yakub’u (İshak’ın oğlu) da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nûh’u ve onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u doğru yola iletmiştik. Biz, iyileri böyle ödüllendiririz.
(En’âm suresi, 84. ayet)
Bu ayetten Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi Rab isminin anlamlarından biri değildir?


CEVAP
C

8) Aşağıdaki sonuçların hangisi Rabbena dualarından çıkarılamaz?


CEVAP
B

9) Aşağıdaki yargılardan hangisi Rabbena duaları ile ilgili değildir?


CEVAP
D

10) Rabbena dualarında Allah’tan,
I. dünya ve ahirette iyilik,
II. inananların ilmini artırması,
III. tüm müminlerin bağışlanması
ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarında yer alır?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarının bir bölümünün anlamı değildir?


CEVAP
A

8 yorum