Kazanım Testleri

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi – Ramazan ve Oruç – 2 [2019-2020]

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİN KONUSU:RAMAZAN VE ORUÇ
TESTİN ADI:RAMAZAN VE ORUÇ – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ramazan ve Oruç – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
• Yerine getirenler için bir kalkandır.
• Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir.
• Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır.
Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
B

2)
• “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
• “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin”
(Bakara suresi, 43. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir?


CEVAP
A

3)
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Bu ayetten oruçla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?4)
• “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum.’ desin.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

5) Mukabele ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
D

6) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “tekne orucuyla” ilgilidir?


CEVAP
A

7) Ramazan, iki minare arasına asılan “Hoş geldin Ramazan, Onbir ayın sultanı” vb. ışıklı yazılarla misafir gibi karşılanır.
Bu ışıklı yazıların adı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

8) Aşağıdaki “diş kirasıyla” ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

9) Aşağıdaki ibadetlerle ilgili ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayram’ı öncesi yapılan hazırlıklardan biri değildir?


CEVAP
B

11)
I. Son cüz bayram namazından sonra okunur.
II. Her gün bir cüz okunarak Kur’an hatmedilir.
III. Ramazan ayı içinde Kur’an’ın tamamı okunur.
Mukabeleyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

12)
Hz. Peygamber ibadete çok düşkündü. Onun bir gece yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Ayşe: “Ey Allah’ın elçisi! Rabbin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?” deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur. (Hadis-i şerif)
Hz. Peygamberin Hz. Ayşe’ye bu cevabı, ibadetin amaçlarından hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
C

5 yorum