Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Ay’ın Yapısı ve Özellikleri (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
TESTİN ADI:Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong’un 1969 yılında Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir.Bu ayak izinin günümüze kadar hiç bozulmadan kalmasına;

I. Ay’ın şeklinin küresel olması,
II. Ay’da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması,
III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması

durumlarından hangileri sebep gösterilebilir?


CEVAP
C

2) “Bir astronot olarak Ay’a gönderilseydiniz, orada neler gözlemleyebilirdiniz?”

Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir:

I. Yüzeyinde büyük çukurlar var.
II. Canlı yaşamı yok.
III. Özel kıyafetlerim olmasaydı, nefes alamazdım.
IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip.

Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir?


CEVAP
D

3) Dünya’dan gökyüzüne baktığımızda Ay’ı diğer gök cisimlerinden daha büyükmüş gibi görürüz.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
D

4)

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?


CEVAP
B

5) Aşağıda verilen yiyecekler büyüklük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanılmak isteniyor.
CEVAP
B

6)


Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçta, en üstteki ifadeden başlanarak “Doğru(D)” veya “Yanlış (Y)” yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?


CEVAP
A

7)


Yukarıdaki numaralanmış kartlarda yazan zaman dilimlerinden hangi ikisi birbirine eşittir?


CEVAP
A

8)Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık “I”, Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise “II” ile numaralanmıştır.Buna göre I ve II uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olabilir?


CEVAP
C

9) Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

10)

Ay’a çıkan astronotlar, yukarıdaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronotlar tarafından giyilme nedenleri ile ilgili;

I. Rahat nefes almalarını sağlaması
II. Bedenlerini dış darbelere karşı koruması
III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

11) Bilim insanları, Dünya’dan Ay’ın düzenli olarak fotoğraflarını çekerek inceliyorlar. Bunun sonucunda Dünya’dan bakıldığında Ay’ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar.

Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
A

12) Ay’ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi birbirine eşit olup 27,3 gündür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?


CEVAP
C

35 yorum