Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Güneş’in Yapısı ve Özellikleri (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
TESTİN ADI:Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
• Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır.
• Çevresine ısı ve ışık yayar.
• Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır

Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine aittir?


CEVAP
D

2) Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş’in ve Dünya’nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor

Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir?


CEVAP
B/

3) Güneş’e baktığımızda gözlerimizin zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangisini kullanmalıyız?


CEVAP
C

4)


Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçta yukarıdaki ifadeden başlanarak “Doğru (D)” ya da “Yanlış (Y)” yönünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki görselde Güneş’ten bir kesit verilmiştir.Bu görselle ilgili,
I. Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştuğunu göstermektedir.
II. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcaklıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir.
III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığının Güneş’in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

6) Astronomi alanında kullanılan ilk teleskobu icat eden ve Güneş’in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bilim insanı kimdir?


CEVAP
C

7) Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere göre, Güneş’te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hangi iki maddedir?


CEVAP
D

8)Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Güneş’in özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir?


CEVAP
B

9)
(…..) Dünya’ya en yakın yıldızdır.
(…..) Dünya’dan daha büyüktür.
(…..) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur.
(…..) Dünya’nın etrafında döner.

Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış “Y” olduğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir?


CEVAP
B

10) Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir.

Verilen bilgiye göre Güneş’in dönme yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
A

11) Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya’dan bakıldığında küçük görünür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
C

93 yorum