Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – İnsan ve Çevre (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:İnsan ve Çevre
TESTİN ADI:İnsan ve Çevre
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsan ve Çevre Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?


CEVAP
C

2) Biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir?


CEVAP
A

3) Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir?


CEVAP
D

4) Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır.
I. Çevre kirliliği
II. Aşırı avlanma
III. Canlı türleri arasında rekabet
IV. Ormanlık alanların imara açılması

Yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar?


CEVAP
B

5) İnsanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Biyolojik çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir?


CEVAP
B

6) Görseldeki uydu fotoğraflarında İstanbul’un son yıllarda geçirdiği yeşil alan miktarı değişimi görülmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimin meydana gelmesine neden olan etkenlerden biri değildir?


CEVAP
D

7) Aşağıda yıllar önce ülkemizde yaşamış ancak şu an nesli tükenmiş bir canlı verilmiştir.Bu canlının neslinin tükenmesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

8) Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

9)
(…) Doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir.
(…) Küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.
(…) Erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder.

Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazıldığında hangi seçenek elde edilir?


CEVAP
C

10) Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için:
I. Tabiat parkları oluşturulmalıdır. uygulamalarından hangileri yapılabilir?
II. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır. uygulamalarından hangileri yapılabilir?
III. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.

uygulamalarından hangileri yapılabilir?CEVAP
A

11) Aşağıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştırBuna göre posterde verilen hangi bilgi yanlıştır?


CEVAP
D

12)Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?


CEVAP
D

2 yorum