Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Isı ve Sıcaklık (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU: Isı ve Sıcaklık
TESTİN ADI: Isı ve Sıcaklık
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Isı ve Sıcaklık Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Isı ve sıcaklığa ait bazı özellikler şöyle verilmiştir:
I. Bir enerji türüdür.
II. Birimi kaloridir.
III. Termometre ile ölçülür.
IV. Bir maddeden diğerine aktarılabilir.

Buna göre verilen özelliklerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
D

2) Aşağıdaki kapların içerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalıtılmıştır.Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki tane atılıyor.

Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
A

3)
I. Buz erirken etrafından ısı alır.
II. Ayşe’nin vücut ısısı 39°C’a yükseldi.
III. Kış aylarında havanın sıcaklığı –20°C’a kadar düşer.

Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?


CEVAP
C

4) Aşağıda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki cisim arasındaki ısı alışverişi verilmiştir.Bu olay ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar:
I. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır.
II. Bir süre sonra iki cismin sıcaklıkları eşitlenir.
III. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi durur.

Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur?


CEVAP
D

5) Sıcaklıkları farklı özdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gibi birbirlerine temas ettirilerek bir süre bekleniyor.Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

6) Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir.Tablodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilgili,
I. Isıtıcılar özdeş değildir.
II. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır.
III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır.

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
B

7) İçerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlarla ısıtılıyor.Kaplardaki suların son sıcaklıklarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


CEVAP
C

8) X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir.Buna göre, bu maddelerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?


CEVAP
B

9) Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal bloklarından önce K ve L birbirine dokundurulup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine dokundurulup ayrılıyor.Ortam ısıca yalıtılmış olduğuna göre, son durumda K ve M cisimlerinin sıcaklıkları kaç °C olur?


CEVAP
A

10) Buket, oda sıcaklığındaki (25°C) bir sürahi su ile buzdolabından çıkardığı (4°C)suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor:
I. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi.
II. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık geçişi oldu.
III. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu.

Buna göre Buket’in yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
B

11) İçerisinde farklı miktarlarda ve 30°C’ta zeytinyağı bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60°C’a getirmek için gereken ısıtma süreleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? (t:süre)


CEVAP
D

17 yorum