Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Işığın Maddelerle Karşılaşması (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Işığın Maddelerle Karşılaşması
TESTİN ADI:Işığın Maddelerle Karşılaşması
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Işığın Maddelerle Karşılaşması Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Tabloda K, L ve M harfleri ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

CEVAP
A

2)
I.Bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirir.
II.Banyo ve tuvalet kapılarında eğer cam kullanılacaksa buzlu cam olması tercih edilir.
III.Mağazaların vitrin camlarında ürünlerin net bir şekilde görülebilmesi için yarı saydam maddeler kullanılır.

Cisimlerin ışığı geçirmeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

3) •Işığı geçiren maddelere – – – – K madde denir. – – – – L bu maddelere örnektir.
• Işığı geçirmeyen maddelere – – – – M madde denir. – – – – N bu maddelere örnek verilebilir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


CEVAP
B

4) Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre ışığı geçiren, kısmen geçiren ve geçirmeyen maddeler olmak üzere üçe ayrılır.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
D

5) Özdeş el fenerleriyle, eşit büyüklükteki farklı maddelere ışık tutularak şekildeki gibi bir deney yapılmaktadır.Bu deneyle aşağıdaki hangi soruya cevap aranmaktadır?


CEVAP
D

6) Bir cismi görebilmemiz için cisimden gelen ışınların gözümüze ulaşması gerekirŞekildeki maddeler arkasından bakan bir göz hangi cisimleri görebilir?


CEVAP
B

7) Şekilde bir filin üç farklı cisim arkasından görüntüsü verilmiştirBuna göre,
I. K cismi ışığı geçirmeyen opak bir maddedir.
II. L cismi yağlı kağıt ya da tül perde olabilir.
III.M cismi üzerine düşen ışığın tamamını geçiren saydam bir maddedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

8) Işık geçirgenliği farklı olan maddeler tabloda verilmiştirBu maddeler içinden yarı saydam olanlar doğru tarandığı zaman tablonun yeni görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


CEVAP
D

9) Aşağıda verilen maddelerden hangisi üzerine gelen ışınları diğerlerine göre daha fazla geçirir?


CEVAP
D

10) Öğrenci yanan mumlara K ve L maddelerinin arkasından eşit mesafeden bakmaktadır. K maddesinin arkasından baktığında mum net görünürken, L maddesinin arkasından baktığında ise mumu bulanık görmektedir.Buna göre K ve L maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle