Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Işığın Yayılması ve Yansıması – 1 (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Işığın Yayılması ve Yansıması – 1
TESTİN ADI:Işığın Yayılması ve Yansıması – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Işığın Yayılması ve Yansıması – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Burak plastik bahçe hortumunu aşağıdaki gibi değişik şekillerle tuttuğunda Selin’i görürken, Ceren ve Efşan’ı göremiyor.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklayabilir?


CEVAP
C

2)

Yukarıdaki ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?


CEVAP
B

3) Bir ışık ışını düzlem aynaya 40° lik gelme açısı ile gönderiliyor ve ışın şekildeki gibi yansıyor.Buna göre yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı kaç derecedir?


CEVAP
B

4)

Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir?


CEVAP
B

5)
I. Işık yayan cisimlere ne denir?
II. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir?
III. Işığın yol almasına ne denir?
IV. Işık nasıl yayılır?Yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabına bulmacanın içinde yer verilmemiştir?


CEVAP
C

6) 1 ve 2 numaralı düz aynalar, şekildeki gibi birbirine dik konumda bulunmaktadır.1. ayna yüzeyi ile 40° lik açı yapacak şekilde gelen ışık ışını, yansıdıktan sonra 2. ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır?


CEVAP
A

7) Yanan bir ampulün üzerine şekildeki gibi üzerine üç delik açılmış bir şapka konuluyor.Buna göre ampulden çıkan ışınların şapkadan geçerek izlediği yol hangisinde doğru gösterilmiştir?


CEVAP
A

8) Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştirBu olaya göre,
I. Dağınık yansıma olarak adlandırılır.
II. Yüzey, buruşuk alüminyum folyo olabilir.
III. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

9) Bir düzlem aynaya gelen ışın 60° lik yansıma açısı yaparak geri yansımıştır.

Buna göre gelen ışın aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
A

10) Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışık ışını verilmiştir.Buna göre,
I. a açısı 60° dir.
II. Yansıma açısı 60° dir.
III. 30° lik açı, gelme açısıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

11) Bir ışınının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibidir.Buna göre,

I. R ve T açıları birbirine eşittir.
II. P ve Z açıları birbirine eşittir.
III. T ve Z açılarının toplamı 90° dir.

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

12) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazılması istenmiştir.Tablo doğru şekilde tamamlandığında hangi seçenek elde edilir?


CEVAP
A

4 yorum