Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Maddenin Ayırt Edici Özellikleri (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
TESTİN ADI:Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısıtılarak belirli aralıklarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor.Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

2) Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştirmeler yapılmıştır.Bu eşleştirmelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


CEVAP
A

3)

Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?


CEVAP
D

4) Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırtedici bir özellik olduğunu göstermek için özdeş ısıtıcılar kullanarak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor.
Buna göre,yukarıda verilen düzeneklerden hangilerini alıp kaynayana kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur?


CEVAP
B

5)

Yukarıdaki tabloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğutulmaya başlanıyor.

Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar?


CEVAP
C

6)

Yukarıdaki ifadeler doğruysa “D” yanlışsa “Y“ yönünde ilerlerse hangi işarete ulaşır?


CEVAP
B

7) Özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit miktardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.Bu grafiklere göre yapılan;
I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamaktadır.
II. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir.
III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır.
yorumlardan hangileri yanlıştır?


CEVAP
A

8)
I. Renk ve koku
II. Donma ve kaynama noktaları
III. Kütle

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir?


CEVAP
B

9) Aşağıda bazı maddelere ait kaynama noktaları verilmiştir.Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50’şer gram alınarak toplam 200 g ağırlığındaki bir metal karışımı elde ediliyor. Bu karışım 2400 °C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tartılıyor.

Fırından çıkarılan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir?


CEVAP
C

10) Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ait sıcaklık – zaman tablosu aşağıda verilmiştir.Bu tabloya göre,
I. K maddesinin kaynama sıcaklığı 78°C
II. K maddesinin miktarı daha fazladır.
III. 55°C de her ikiside sıvı haldedir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

11)

Tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar?


CEVAP
D

11 yorum

    • bendeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    • eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt