Kazanım Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Yıkıcı Doğa Olayları (2019-2020)

5. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Yıkıcı Doğa Olayları
TESTİN ADI:Yıkıcı Doğa Olayları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yıkıcı Doğa Olayları Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I.Toprağın yağışların etkisiyle dağ ve tepelerden, dik yamaçlardan taşınmasıyla oluşur.
II.Sıcak hava bölgesinde soğuk hava ile sıcak havanın dar bir alanda yer değiştirmesiyle oluşur.
III.Şiddetli rüzgarların sağanak yağmur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtınalardır.

Yukarıda açıklamaları yapılan doğa olayları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
C

2) Aşağıda deprem olayına ait bazı tanımlar ve kavramlar verilmiştirBuna göre bu tanımlar uygun kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram boşta kalır?


CEVAP
A

3) Volkanik patlamalarla ilgili,
I.Yanardağların hepsi aktiftir.
II. Mağma yer yüzüne çıktıktan sonra lav adını alır.
III.Aniden gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

4) Aşağıda bir rüzgâr çeşidinin görseli verilmiştir.Rüzgârların birbirleriyle çarpışarak görseldeki gibi girdap oluşturması sonucu meydana gelen rüzgâr çeşidi hangisidir?


CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi heyelan olma riskini artıran faktörlerden biri değildir?


CEVAP
D

6) “17 Ağustos 1999 tarihinde Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelen depremde 17 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Gerekli önlemler alınmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybı yaşanmayabilirdi.”
Yukarıdaki gazete haberinde belirtilen önlemler,
I.Binalarda kullanılan demirlerin miktarı ve kalınlığı standartlara uygun olmalıdır.
II. Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmeli
III.Binalar yapılırken kayalık zeminlerden çok, yumuşak toprak içeren zeminler tercih edilmelidir.

ifadelerinden hangileri olabilir?


CEVAP
B

7) Depremle ilgili olarak,
I.Levha hareketleri sonucu oluşur.
II.Şiddetli hortumların oluşumuna sebep olabilir.
III.Yer kabuğu oluşan çatlaklara fay denir.

İfadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

8) Aşağıda yıkıcı doğa olaylarında can ve mal kaybını azaltmak için alınması gereken tedbirlerden bazıları verilmiştir.
I.İnsanlar eğitilerek bilinçlendirilmeli.
II.Binaların sığınakları yapılmalı.
III.Doğal bitki örtüsü korunmalı.
IV.Barajlar kurularak akarsular kontrol altında tutulmalı.

Buna göre bu tedbirlerden hangileri bütün yıkıcı doğa olayları için alınması gereken ortak önlemlerdendir?


CEVAP
A

9) Yıkıcı doğa olaylarından “Heyelan nasıl bir doğa olayıdır?” sorusuna bazı öğrencilerden gelen cevaplar şunlardır;Verilen öğrenci cevapları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi selden korunma yöntemlerinden biri değildir?


CEVAP
A

11)

Hortumla ilgili verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?


CEVAP
B

12) Yıkıcı doğa olayları ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlayarak sınıfa getiriyor.Buna göre hangi kartta yazan bilgi yanlıştır?


CEVAP
D

5 yorum