Kazanım Testleri

5. Sınıf İngilizce Kazanım Testi – My Town – 2 (2019-2020)

5. Sınıf İngilizce Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:İngilizce
TESTİN KONUSU:My Town
TESTİN ADI:My Town – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

My Town – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]
1)

The cat is – – – – the library.


CEVAP
B

2) Kate : Hello, is Sarah at home?
Jane : No, she isn’t.
Kate : – – – -?
Jane : She is at the cinema.


CEVAP
A

3) Edward : Excuse me, – – – -?
Clara : No, but there is a café on the corner of the street.


CEVAP
C

4) Michael : Excuse me sir, – – – -?
Clark : Go straight ahead. Then turn right. It’s on your left.


CEVAP
A

5) Mom : Where is your sister? She isn’t at home.
Son : – – – -. She needs some books for her homework.


CEVAP
B

6)

Look at the sign above. Choose the correct option.


CEVAP
D

7) . I. Thank you.
II. Excuse me, is there a supermarket near here?
III. You are welcome.
IV. Well, go straight ahead. Turn left. It’s on your right.

Yukarıda karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz.


CEVAP
C

8)Aşağıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz.


CEVAP
A

9) Aşağıda verilen cümle−resim eşleştirmelerinden doğru olanı işaretleyiniz.


CEVAP
B

10)“The police station is behind the library and next to the café.” cümlesini ifade eden resmin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


CEVAP
A

11) Where is Kevin?


CEVAP
D

12) Amy is at the – – – -.


CEVAP
C

3 yorum