Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama
TESTİN ADI:Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor.

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir?


CEVAP
D

2) 5. sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur?


CEVAP
B

3) Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir.

Tablo: Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuçları

Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4) Yaz aylarında Trabzon’a gelen turist sayılarına ilişkin veriler toplandığında en çok turistin temmuz ayında, en az turistin ise haziran ayında geldiği görülmüştür.

Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
D

5) Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10’u Matematik, 5’i Türkçe, 7’si Fen Bilimleri ve kalanlar da Sosyal Bilgiler dersinden kursa gitmektedir.

Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki grafikte bir kitabevinde 2012 – 2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir.

Grafik: Yıllara Göre Satılan Kitap SayısıGrafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

7) Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor.

Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur?


CEVAP
A

8) Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir.

5, 11, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 10 ,11, 5, 9, 6, 11, 9, 7, 11, 10, 7, 5

Şıklarda verilen tablolarda öğrencilerin okudukları kitap sayısına göre dağılımı verilmiştir.Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

9) Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı, cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katıdır.

Aşağıdaki şıklarda verilen grafiklerde otomobil sayısının günlere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu tamircinin beş günde tamir ettiği otomobil sayısı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?


CEVAP
C

7 yorum