Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Doğal Sayılar (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Doğal Sayılar
TESTİN ADI:Doğal Sayılar-1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sayılar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

2)


CEVAP
D

3) Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

4)

Yukarıdaki abaküste 698 007 745 sayısı gösterilecektir.
Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir?


CEVAP
B

5) 724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

6) 15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?


CEVAP
C

7)
Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır.
Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8) 72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

9)
Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır?


CEVAP
C

10) 4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M
Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?


CEVAP
A

11)
Verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

12) Kumbarasında 5 lira olan Nurşen, her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur?


CEVAP
B

140 yorum