Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Doğal Sayılarla İşlemler (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Doğal Sayılarla İşlemler
TESTİN ADI:Doğal Sayılarla İşlemler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) 34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır?


CEVAP
A

2)CEVAP
D

3) 84 213 – 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

4) 1486 × 209 işleminin sonucu kaçtır?


CEVAP
C

5)CEVAP
D

6) Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir.
Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir?


CEVAP
C

7) 4500 : 50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz?


CEVAP
D

8)Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır?


CEVAP
A

9) 26 + 18 + 34 = 20 + 10 + 30 + 6 + 8 + 4
 = 60 + 18
 = 78
Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır?


CEVAP
B

10)
Yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?


CEVAP
A

11)
I. 54 x 20
II. 58 x 30
III. 27 x 50
IV. 41 x 60
Yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor.
Hangilerinin tahmini sonucu gerçek sonuçtan büyüktür?CEVAP
B

12)


CEVAP
A

52 yorum